Gujarati Bhajan Shiv Bhajan

Shiva Panchakshara Stotram

Shiva Panchakshara Stotram, shiv, mahadv, shivji
Written by The Great Gujju
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय । 
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय ॥१॥  

 

मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय । 
मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय ॥२॥ 

 

शिवाय गौरीवदनाब्जबालसूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय । 
श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय ॥३॥ 

 

वशिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्यमूनीन्द्रदेवार्चितशेखराय । 
चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय ॥४॥ 

 

यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय । 
दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय ॥५॥  

 

पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसंनिधौ । 
शिवलोकमावाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥६॥  

 

 

About the author

The Great Gujju

Leave a Comment