Bavni chalisha Gujarati Bhajan Shiv Bhajan

Shiv Bavni

Shiv Bavni, shiv bahajan, har har mahadev. shankar, mahadev
Written by The Great Gujju
શિવ મહિમાનો ના’વે પાર, અબુધ જનની થાયે હાર.  
સુર બ્રહ્મા પણ કાયમ ગાય, છતાય વાણી અટકી જાય.  

 

જેનામાં જેવું છે જ્ઞાન, તે જ રીતે તે ગાયે ગાન. 
હું પણ અલ્પ મતિ અનુસાર, ગુણલા તારા ગાવું અપાર.  

 

કોઈ ના પામે તારો ભેદ, વર્ણન કરતાં થાકે વેદ.  
બૃહસ્પતિ પણ ભાવે ગાય, છતાં ન કોઈ વિસ્મિત થાય.  

 

મંદ મતિ હું તારો બાળ, પીરસવા ચાહું રસથાળ.  
બ્રહ્મા વિષ્ણુ શિવ સ્વરૂપ, એ પણ તારું ત્રિગુણ રૂપ.  

 

જગનું સર્જન ને સંહાર, કરતાં તુજને થાય ન વાર.  
પાપીજન કોઈ શંકા કરે, લક્ષ ચોર્યાશી કાયમ ફરે.  

 

તારી શક્તિ કેરું માપ, જે કાઢે તે ખાયે થાપ.  
વળી અજન્મા કહાવો આપ, સૃષ્ટિ ક્યાંથી રચી અમાપ.  

 

વારે વારે સંશય થાય, અક્કલ સૌની અટકી જાય.  
તારી કાયા અદભુત નાથ, કોણ કરે તારો સંગાથ.  

 

ભસ્મ શરીરે પારાવાર, અદભુત છે તારો શણગાર.  
ફણીધર ફરતા ચારે કોર, વનચર કરતાં શોરબકોર.  

 

નંદી ઉપર થાયે સવાર, ભૂતપ્રેતનું સૈન્ય અપાર.  
બીજ ચંદ્ર છે ઠંડો ગાર, ત્રિશૂળનો જબરો ચમકાર.  

 

શિર પર વ્હેતી ગંગાધાર, ત્રીજું લોચન શોભે ભાલ.  
સરિતા સાગરમાંહી સમાય, જગત તારામાં લીન થાય.  

 

અસ્થિર જગ આ તો કહેવાય, તેમાં રહેતા સ્થિર સદાય.  
વાત બધી સમજણની બહાર, હૈયા કેરી થાયે હાર.  

 

ગગન માંહે બ્રહ્મા જાય, વિષ્ણુ પાતાળે સંતાય.  
છતાં ન નીકળે શક્તિ માપ, એવી તારી અદભુત છાપ.  

 

ત્રિભુવનને પળમાં જીતનાર, તે પણ આવે તારે દ્વાર.  
રાવણ સ્તુતિ ખૂબ કરે, મસ્તક છેદી ચરણ ધરે.  

 

આપ કૃપાથી મળ્યું બળ, કૈલાસે અજમાવી કળ.  
અંગૂઠો દાબ્યો તત્કાળ, રાવણે પાડ્યો ચિત્કાર.  

 

શરણે આવ્યો બાણાસુર, બળ દીધું તેને ભરપૂર.  
સાગર મથતા સુર અસુર, વિષનિરખી ભાગ્યા દૂર.  

 

આપે કીધું તો વિષપાન, નીલકંઠનું પામ્યા માન.  
ઊભું કરે તમ સામે તૂત, પળમાં થાયે ભસ્મીભૂત.  

 

વિશ્વ સકળનો તું છે સ્તુત્ય, ધરા ધ્રુજાવે તાંડવ નૃત્ય.  
પૃથ્વી તારો રથ કહેવાય, સૂર્ય શશી ચક્રે સોહાય.  

 

હરિ તમારું પૂજન કરે, સહસ્ર કમળને શિર પર ધરે.  
ચઢાવતાં ખૂટ્યું છે એક, નયનકમળથી રાખી ટેક.  

 

દીધું સુદર્શન ભાવ ધરી, સ્નેહ થકી સ્વીકારે હરિ.  
યજ્ઞ થકી જે અર્પે ભાવ, તેના સાક્ષી આપ જ થાવ.  

 

ફૂલમદન આવ્યો વન માંહ્ય, કામબાણ મારે છે ત્યાંય.  
બાળ્યો પળમાં કરવા નાશ, શરણાગત થઈ આવ્યો પાસ.  

 

સ્મશાન માંહે કીધો વાસ, ભૂતપ્રેત નાચે ચોપાસ.  
અગ્નિ સૂર્ય ને પવન શશી, આપ રહ્યા છે વ્યાપક વસી.  

 

ગગનધારા વારિ તમ રૂપ, કહાવે વિશ્વ સકળના ભૂપ.  
ૐ કાર નિર્ગુણ છો આપ, સુરવર મુનિવર જપતા જાપ.  

 

ચાર ખૂણા ને ચાર દિશ, વ્યાપક આપ વસો છો ઇશ.  
માર્કણ્ડેયને નાખ્યો પાસ, યમ તણો છોડાવ્યો પાસ.  

 

ભોળા માટે ભોળો થાય, સંકટ સમયે કરતો સહાય.  
શરણાગતના સુધરે હાલ, સંપત આપી કરતો ન્યાલ.  

 

ધરતી સારી કાગજ થાય, સમુદ્ર શાહી થઈ રેલાય.  
લેખન થાય બધી વનરાય, તો પણ શારદ અટકી જાય.  

 

પાર કહો શી રીતે પમાય, રામભક્ત થઈ ગુણલા ગાય.  
પાઠ કરે તે પુનિત થાય, જન્મ-મરણનું ચક્કર જાય.  

 

દુહા : –

 

પાઠ કરે જે પ્રેમથી, સદાય પ્રાતઃકાળ.  
રામભક્ત તેનો જગે, થાય ન વાંકો વાળ.   

 

Shiv Mhima No Nave Par, Abudh Janni Thaye Haar  
Sur Brama Pan Kayam Gaye, Chatai Vani Atki Jaye  

 

Jena Ma Jevu Chhe Ghyan, Tej Rite Te Gaye Gaan  
Hu Pan Alp Mati Anusar, Gunla Tara Gavu Apar  

 

Koi Na Pame Taro Bhed, Varnvu Karta Thake Ved  
Bruhaspati Pan Bhave Gaye, Chhata Na Koi Vismit Thai  

 

Mand Mati Hu Taro Baad, Pirsva Chahu Ras Thad  
Brama Vishnu Shiv Swarup, E Pan Taru Trigun Roop  

 

Jag Nu Sarjan Ne Samhar, Karta Tuj Ne Thaye Na Vaar  
Papi Jan Koi Shnka Kare, Laksh Choryashi Kayam Fare  

 

Tari Shati Keru Maap, Je Kathe Te Khaye Thap  
Vadi Ajanma Kahavo Aap, Srushti Kiya Thi Rachi Amap  

 

Vare – Vare Sanshy Thaye, Akkal Sovni Ataki Jaye  
Tari Kaya Adbhut Nath, Kon Kare Taro Sangath  

 

Bhsma Sharire Para Vare, Adbhut Chhe Taro Shangar  
Fanidhar Farta Chare Kor, Vanchar Karta Shor – Bakor  

 

Nandi Upar Thaye Savar, Bhut Preat Nu Soany Apar  
Bij Chandr Chhe Thando Gaar, Trishul Jabro Chamkar  

 

Shir Par Vhati Ganga Dhara, Triju Lochan Sobhe Bhal  
Sarita Sagar Mahi Samaye, Jagat Tara Ma Leen Thaye  

 

Ashthir Jag Aa To Kahevaye, Tema Raheta Stheer Sadaye  
Vaat Badhi Samjan Ni Bahar, Heyye Keri Thaye Haar  

 

Gagan Mahe Brama Jaye, Vishnu Patade Santay  
Chhta Na Nikde Shakti Maap, Evi Tari Adbhut Chhaya  

 

Tribhuvan Ne Pad Ma Jitnaar, Te Pan Aave Tare Dhwar  
Ravan Stuti Khub Kare, Mastak Chhedi Charn Dhare  

 

Aap Krupa Madyu Bad, Kelashe, Ajamavi Kad  
Angutho Dabyo Tatkad, Ravan Padyo Chitkare  

 

Sharne Aavyo Bana Sur, Bad Didhu Tene Bharpur 
Sagar Mathta Sur – Aasur, Vish Nirkhi Bhagya Door  

 

Aape Kidhu To Vish Paan, Nilkanth Nu Pamya Maan  
Ubhu Kare Tam Same Tuat, Pad Ma Thaye Bhashmi Bhoop  

 

Vishva Sakad No Chhe Satuty, Dhara Drujve Tandav Nurty  
Pruthvi Taro Rath Kahevaye, Sury Shashi Chakre Sohaye  

 

Hari Tamaru Pujan Kare, Sahstr Kamad Ne Shir Par Dhare  
Chthavta Khutyu Chhe Ek, Nayan Kamal Thi Rakhi Tek  

 

Didhu Sudarshan Bhav Dhari, Sneh Thaki Swikare Hari  
Yaghy Thaki Je Arpe Bhav, Tena Sakshi Aap J Thav  

 

Ful Madan Aavyo Van Mahy, Kam Baan Mare Chhe Tiyay  
Badyo Pad Ma Karva Nash, Sharnagat Thay Aavyo Pase  

 

Smshan Mahe Kidho Vaas, Bhut Pret Naye Chopase  
Agni Sury Ne Pavan Shashi, Aap Rahya Chhe Vyapak Vasi  

 

Gagan Dhara Vari Tam Roop, Kahave Vishv Sakal Bhup  
Om Kar Nirgun Chho Aap, Sorvar – Munivar Japta Jaap  

 

Char Khuna Ne Char Dish. Vyapak Aap Vaso Chho Ish  
Markndey Ne Nakhyo Paas, Yam Tano Chodvyo Paas  

 

Bhoda Mate Bhodo Thay, Sankat Samaye Karto Sahay  
Sharnagat Na Sudhre Haal, Sanpat Aapi Karto Niyal  

 

Dharti Sari Kagaj Thaye, Samudhr Shahi Thi Relay  
Lekhan Thaye Badhi Vanray, To Pan Sharda Aatki Jaay  

 

Paar Kahi Shi Rite Pamai, Ram Bhakt Thai Gunla Gaye  
Paath Kare Te Punit Thaye, Janam – Maran Nu Chakkr Jaye  

 

Duha : – 

 

Paath Kare Je Prem Thi, Saday Pratah Kaal  
Ram Bhakt Teno Jage, Thaye Na Vanko Vaad

 

About the author

The Great Gujju

Leave a Comment