chalisha Gujarati Bhajan

Shree Vindheshwari Chalisa

Gujrati Bhajan, gujrati chalisa, gujrati prathna, gujrati dun
Written by The Great Gujju

દોહા : – 

નમો નમો વિન્ધ્યેશ્વરી નમો નમો જગદમ્બ 
સન્તજનોં કે કાજ મેં માઁ કરતી નહીં વિલમ્બ 

 

જય જય જય વિન્ધ્યાચલ રાની, 
આદિ શક્તિ જગ વિદિત ભવાની 
સિંહવાહિની જૈ જગ માતા, 
જય જય જય ત્રિભુવન સુખદાતા  

 

કષ્ટ નિવારિની જય જગ દેવી,
જય જય જય જય અસુરાસુર સેવી 
મહિમા અમિત અપાર તુમ્હારી, 
શેષ સહસ મુખ વર્ણત હારી  

 

દીનન કે દુઃખ હરત ભવાની,
નહિં દેખ્યો તુમ સમ કો‍ઈ દાની 
સબ કર મનસા પુરવત માતા, 
મહિમા અમિત જગત વિખ્યાતા  

 

જો જન ધ્યાન તુમ્હારો લાવૈ, 
સો તુરતહિ વાઞ્છિત ફલ પાવૈ 
તૂ હી વૈષ્ણવી તૂ હી રુદ્રાણી, 
તૂ હી શારદા અરુ બ્રહ્માણી  

 

રમા રાધિકા શામા કાલી, 
તૂ હી માત સન્તન પ્રતિપાલી 
ઉમા માધવી ચણ્ડી જ્વાલા, 
બેગિ મોહિ પર હોહુ દયાલા  

 

તૂ હી હિઙ્ગલાજ મહારાની, 
તૂ હી શીતલા અરુ વિજ્ઞાની 
દુર્ગા દુર્ગ વિનાશિની માતા, 
તૂ હી લક્શ્મી જગ સુખદાતા  

 

તૂ હી જાન્હવી અરુ ઉત્રાની, 
હેમાવતી અમ્બે નિર્વાની 
અષ્ટભુજી વારાહિની દેવી, 
કરત વિષ્ણુ શિવ જાકર સેવી  

 

ચોંસટ્ઠી દેવી કલ્યાની, 
ગૌરી મઙ્ગલા સબ ગુણ ખાની 
પાટન મુમ્બા દન્ત કુમારી, 
ભદ્રકાલી સુન વિનય હમારી  

 

વજ્રધારિણી શોક નાશિની, 
આયુ રક્શિણી વિન્ધ્યવાસિની 
જયા ઔર વિજયા બૈતાલી, 
માતુ સુગન્ધા અરુ વિકરાલી  

 

નામ અનન્ત તુમ્હાર ભવાની, 
બરનૈં કિમિ માનુષ અજ્ઞાની 
જા પર કૃપા માતુ તવ હો‍ઈ, 
તો વહ કરૈ ચહૈ મન જો‍ઈ  

 

કૃપા કરહુ મો પર મહારાની, 
સિદ્ધિ કરિય અમ્બે મમ બાની 
જો નર ધરૈ માતુ કર ધ્યાના, 
તાકર સદા હોય કલ્યાના  

 

વિપત્તિ તાહિ સપનેહુ નહિં આવૈ, 
જો દેવી કર જાપ કરાવૈ  
જો નર કહં ઋણ હોય અપારા,  
સો નર પાઠ કરૈ શત બારા 

 

નિશ્ચય ઋણ મોચન હો‍ઈ જા‍ઈ, 
જો નર પાઠ કરૈ મન લા‍ઈ  
અસ્તુતિ જો નર પઢે પઢાવે, 
યા જગ મેં સો બહુ સુખ પાવૈ  

 

જાકો વ્યાધિ સતાવૈ ભા‍ઈ, 
જાપ કરત સબ દૂરિ પરા‍ઈ 
જો નર અતિ બન્દી મહં હો‍ઈ, 
બાર હજાર પાઠ કર સો‍ઈ  

 

નિશ્ચય બન્દી તે છુટિ જા‍ઈ, 
સત્ય બચન મમ માનહુ ભા‍ઈ 
જા પર જો કછુ સઙ્કટ હો‍ઈ, 
નિશ્ચય દેબિહિ સુમિરૈ સો‍ઈ  

 

જો નર પુત્ર હોય નહિં ભા‍ઈ, 
સો નર યા વિધિ કરે ઉપા‍ઈ 
પાઞ્ચ વર્ષ સો પાઠ કરાવૈ, 
નૌરાતર મેં વિપ્ર જિમાવૈ  

 

નિશ્ચય હોય પ્રસન્ન ભવાની, 
પુત્ર દેહિ તાકહં ગુણ ખાની  
ધ્વજા નારિયલ આનિ ચઢાવૈ, 
વિધિ સમેત પૂજન કરવાવૈ  

 

નિત પ્રતિ પાઠ કરૈ મન લા‍ઈ, 
પ્રેમ સહિત નહિં આન ઉપા‍ઈ 
યહ શ્રી વિન્ધ્યાચલ ચાલીસા, 
રઙ્ક પઢત હોવે અવનીસા 

 

યહ જનિ અચરજ માનહુ ભા‍ઈ, 
કૃપા દૃષ્ટિ તાપર હો‍ઈ જા‍ઈ 
જય જય જય જગમાતુ ભવાની, 
કૃપા કરહુ મો પર જન જાની   

 

 

Namo Namo Vindhyeshvari 
Namo Namo Jagadamba.
Santajanon Ke Kaja Men Maa 
Karati Nahin Vilamba. 
  
Jaya Jaya Jaya Vindhyachala Rani, 
Aadi Shakti Jaga Vidita Bhavani.
Sinhavahini Jai Jaga Mata, 
Jay Jay Jay Tribhuvana Sukhadata. 

 

Kasht Nivarini Jaya Jag Devi, 
Jay Jay Jay Jay Asurasur Sevi.
Mahima Amit Apar Tumhari, 
Shesh Sahas Mukh Varnat Hari. 

 

Dinan Ke Duhkh Harat Bhavani, 
Nahin Dekhyo Tum Sam Koi Dani.
Sab Kar Manasa Puravat Mata, 
Mahima Amit Jagat Vikhyata. 

 

Jo Jan Dhyan Tumharo Lavai, 
So Turantahi Vanchhit Phal Pave.
Tuu Hi Vaishnavi Tuu Hi Rudrani, 
Tuu Hi Sharada Aru Brahmani. 

 

Rma Radhika Shama Kali, 
Tuu Hi Mata Santan Pratipali.
Uma Madhavi Chandi Jvala, 
Begi Mohi Par Hohu Dayala. 

 

Tuu Hi Hingalaj Maharani, 
Tuu Hi Shitala Aru Vgyani.
Durga Durg Vinashini Mata, 
Tuu Hi Lakshmi Jag Sukhadata. 

 

Tuu Hi Janhavi Aru Utrani, 
Hemavati Ambe Nirvani. 
Ashtabhuji Varahini Devi, 
Karat Vishnu Shiv Jakar Sevi. 

 

Chonsaththi Devi Kalyani, 
Gauri Mangala Sab Gun Khani.
Patan Mumba Dant Kumari, 
Bhadrakali Sun Vinay Hamari. 

 

Vajrdharini Shok Nashini, 
Ayu Rakshini Vindhyavasini.
Jaya Aur Vijya Baitali, 
Matu Sugandha Aru Vikarali. 

 

Nam Anant Tumhara Bhavani, 
Barana Kimi Manush Agyani.
Ja Par Kripa Matu Tav Hoi, 
To Vah Karai Chahai Mana Joi. 

 

Kripa Karahu Mo Per Maharani, 
Siddhi Kariya Ambe Mam Bani.
Jo Nar Dharai Matu Kar Dhyana, 
Takar Sada Hoya Kalyana. 

 

Vipatti Tahi Sapanehu Nahin Avai, 
Jo Devi Kar Jap Karavai.
Jo Nar Kahan Rin Hoya Apara, 
So Nar Path Karai Shat Bara. 

 

Nishchaya Rin Mochana Hoi Jai, 
Jo Nar Path Karai Man Lai. 
Astuti Jo Nar Padhe Padhave, 
Ya Jag Me So Bahu Sukha Pavai. 

 

Jako Vyadhi Satavai Bhai, 
Jap Karat Sab Duri Parai. 
Jo Nar Ati Bandi Mah Hoi, 
Baar Hajar Path Kar Soi. 

 

Nishchay Bandi Te Chhuti Jai, 
Satya Bachan Mam Manahu Bhai. 
Ja Par Jo Kachhu Sankat Hoi, 
Nishchaya Debihi Sumirai Soi. 
 
Jo Nar Putr Hoy Nahin Bhai, 
So Nar Ya Vidhi Kare Upai. 
Panch Varsh So Patha Karavai, 
Nauratar Me Vipr Jimavai. 

 

Nishchaya Hoy Prasann Bhavani, 
Putr Dehi Ta Kaha Gunakhani. 
Dhvaja Nariyal Ani Chadhavai, 
Vidhi Samet Puujan Karavavai. 

 

Nit Prati Path Karai Man Lai, 
Prem Sahit Nahin Aan Upai. 
Yah Shri Vindhyachal Chalisa, 
Rank Padhat hove Avnisa. 

 

Yah Jani Acharaj Manahu Bhai, 
Kripa Drishti Tapar Hoi Jai. 
Jay Jay Jay Jagamatu Bhavani, 
Kripa Karahu Mo Par Jan Jani.  

 

About the author

The Great Gujju

Leave a Comment