Chanakya Neeti Great Thinkers

74, Chanakya Neeti

Chanakya Neeti, gujrati, gujju, modi, gujrati chanakya neeti
Written by The Great Gujju
મોટામાં મોટો ગુરુ મંત્ર છે : કોઈ સાથે તમારું 
રહસ્ય ન વહેચો. એ તમારો વિનાશ નોતરી શકે છે.  

 

 

About the author

The Great Gujju

Leave a Comment